CBD

CBD

CBD a liečba pacientov s Covid-19

Druhá pandémia COVID - 19  Rok neistoty priniesol so sebou okrem lockdownov, ochorení, pandémie aj zhoršenie mentálneho zdravia populácie. S pokračujúcou pandémiou koronavírusu celosvetovo vzrástla miera duševných chorôb. Mnoho ľudí, ktorí nemohli cestovať alebo stýkať sa s priateľmi a rodinou, zaznamenalo prudký pokles psychickej pohody, čo niektorí lekári nazývajú druhou pandémiou. (viac…) …
top